Yenilik Bizim İşimiz.
"Fikrinizi ve Projenizi Bekliyoruz"


TEL: 0 256 218 2000 - 2900 (Dahili)

Biz - Amaçlar

Genel Hedef ;

Güney Ege Bölgesi’nin yenilik ve yenilige dayalı girisimcilik kapasitesinin arttırılması ; Bölge’de sektör-üniversite-kamu kurum ve kurulusları-sivil toplum kurulusları-halk arasında kalıcı, katılımcı ve gelisen bir isbirligi zemini yaratmak; elde edilen tüm bilgi ve verilerin Bölge’nin gelisimi için kullanılmasına katkıda bulunmaktır

Özel Hedef ;

18 Aylık sürede Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde kurulacak Merkez’in özel hedefleri sunlardır:

1. Güney Ege Bölgesi’ne ait Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yenilik, girisimcilik alanında sektörel ve kurumsal tüm bilgi, veri, fikir vb. verileri toplamak; bu verileri bilimsel, teknik, ve mali açıdan analiz etmek; analiz sonuçlarını strateji gelistirme, plan-program-proje üretmede kullanmak

2. Aydın’da öne çıkan sektörlere yönelik teknik, finansal ve hukuki yönden bir veri bankası olusturmak

3. Bölge dısı ulusal ve uluslar arası akademik, sektörel, teknik yapılardan elde edilen çok sayıda bilimsel kanıtı sektörle tanıstırıp, yenilik ve girisimcilik için gerekli mekanizmayı kurmak

4. Aydın için öncelikli alanlarda yeni fikirleri toplamak; bu fikirlerin ürüne dönüsme süreçlerini planlamak

5. Sektörlerin Üniversite kolu olmak, üniversitenin sektörlerarası isbirliginde sürekliligi saglamak

6. Ögrencilerin sektörle daha iç içe olmasını saglamak ve is tecrübe kazanmalarına olanak yaratmak

7. Ildeki tüm paydasların ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmasını saglamak

8. Ilde yenilik konusunda etkin bir isbirligi ve iletisim agı kurmak, bu ag aracılıgı ile bilimsel bilginin basarılı yenilik uygulamalarına dönüsmesini ve bunların ilgili paydaslar arasında yayılmasını saglamak,

9. Verileri isleyebilen, danısmanlık yapabilen, fikir-ürünün pazara kavusturulması arasındaki tüm asamalarda bilimsel, teknik, idari, mali destek verebilecek akademik insan gücünü arttırmak

10. Bölgesel, ulusal ve uluslar arası alanda bilimsel yayınlarla süreci, süreç modellerini, elde edilençıktıları paylasmak

11. Yeni fikirlerle olusan ve faaliyete geçen herbir proje ile isgücü piyasasına katkı saglamak