Yenilik Bizim İşimiz.
"Fikrinizi ve Projenizi Bekliyoruz"


TEL: 0 256 218 2000 - 2900 (Dahili)

Birimler - Strateji Geliştirme Birimi

Strateji gelistirme birimi: Aydın ve Güney Ege Bölgesi’nden elde edilen tüm istatistiki veriler, Ar-Ge, yenilik, teknoloji, tasarım vb. konularındaki bilgiler, ön kuluçka-kuluçka merkezleri, teknoloji gelistirme bölgelerinden elde edilen veriler, yüksek lisans, doktora tezleri, akademik çalısma sonuçları gibi tamamlayıcı bilgiler bilgi bankası ve analiz birimi tarafından islendikten sonra bu birime gelecektir. Birim hem ham veriler hem de raporlamalar ısıgında bölgenin önceliklerini belirleyecek; yenilik stratejisini hazırlayacak ve periyodik olarak yenilenen/düzenlenen/gelistirilen faaliyetler planlayacaktır. Bu faaliyetlerin sorumlusu olarak belirlenen kurum/kuruluslarla temasa geçecek, onlarla çalıstaylar/görüsmeler/toplantılar düzenleyerek gerçeklestirilmesinde lokomotif görevi üstlenecektir.

Yenilik stratejisi çerçevesinde Merkez’de yer alan diger birimleri bilgilendirecek, yeni fikirlerin hayata geçirilmesinde, kaynak bulmada, projelendirme ve ürün haline getirilme asamalarında “belirlenen öncelikler ve stratejiler” dogrultusunda danısmanlık verilmesi saglanacaktır. Aydın ve Güney Ege Bölgesi’ndeki akademisyenler bu birimin dogal danısmanları olacaktır. Bu akademisyen havuzuna açık davet yapılacak, davete cevap verenlerden “Akademisyen-Fikir”, “Akademisyen-Proje” eşleştirmeleri yapılacak ve bilgileri web sayfasından yayınlanacaktır.