Yenilik Bizim İşimiz.
"Fikrinizi ve Projenizi Bekliyoruz"


TEL: 0 256 218 2000 - 2900 (Dahili)

5.Bölge Yatırım Destekleri İçin Teknoloji Odaklı Ar-Ge Çalıştayı Gerçekleşti

Aydın İl Yenilik Platformu ve Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş işbirliğinde “5.Bölge Yatırım Destekleri için Teknoloji Odaklı Ar-Ge” konulu çalıştay 28 Mayıs 2015 tarihinde saat 14.00 –17.00 arasında Kahve Bahane üst katında yer alan toplantı salonunda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi’nde bugüne kadar sektör-şirket-esnaf- kamu kurum kuruluşları - STK’lar vb. gruplarla birlikte fikir üreten, bilimsel araştırma ve projeler yürüten akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sektörü temsil eden grupların bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen toplantı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımların Ekonomi Bakanlığı 5. Bölge Yatırım Desteklerinden Faydalanması hakkında tanıtım, bilgilendirme ve farkındalık sağlanması amacına ulaşmıştır.

TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımların Ekonomi Bakanlığı Bölge Yatırım Desteklerinin Faydalanması hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı.

Açılışını Prof. Dr. Didem Evci Kiraz'ın yaptığı çalıştayda; Pamukkale Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Adak, Pamukkale Teknokent TTO Yürütücüsü  Hüseyin Karakuş ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Makine Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ceren Göde aşağıda belirtilen konularda bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

  • Türkiye’de ve Dünya’da Teknoparklar ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)
  • Pamukkale Teknokent ve TTO’nun Sanayicilere Sağladığı Avantajlar
  • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge Destekleri
  • Ar-Ge Faaliyet Giderlerinin Çift Çarpan Etkisi
  • Ar-Ge Projeleri ile Gelen Yatırım Destekleri (Muafiyet ve Hibeler)
  • Patentli Ürünlerin Seri Üretiminde Uygulanan Kurumlar Vergisi Muafiyeti (%50)

Belirtilen konuların anlatılması, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından konuşmacılara teşekkür çiçeği verilmesi ile son buldu.

 

1 Haziran 2015 Pazartesi

Okunma Sayısı : 938