Yenilik Bizim İşimiz.
"Fikrinizi ve Projenizi Bekliyoruz"


TEL: 0 256 218 2000 - 2900 (Dahili)
5.Bölge Yatırım Destekleri İçin Teknoloji Odaklı Ar-Ge Çalıştayı Gerçekleşti

Aydın İl Yenilik Platformu ve Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş işbirliğinde “5.Bölge Yatırım Destekleri için Teknoloji Odaklı Ar-Ge” konulu çalıştay 28 Mayıs 2015 tarihinde saat 14.00 –17.00 arasında Kahve Bahane üst katında yer alan toplantı salonunda gerçekleşti.

“Akademik Performans Kriterleri Işığında Bilginin Ticarileşmesi” Çalıştayı Gerçekleşti.

Aydın İl Yenilik Platformu ve Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş işbirliğinde “Akademik Performans Kriterleri Işığında Bilginin Ticarileşmesi” çalıştayı 28 mayıs 2015 tarihinde saat 09.00- 12.30 arasında Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi Miletos salonunda Üniversitelerimizin eğitim-öğretim odaklı anlayış ile beraber, inovasyon ve ticari uygulamalara odaklı anlayışa sahip olması için gerekli mekanizmaların öğretim elemanlarına tanıtıldığı,

Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Güney Ege Kalkınma Ajansı Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) projesinin tanıtım toplantısı, 22 Mayıs 2015 tarihinde Üniversitemiz Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu’nda gerçekleşti.

AİSYEM Projesinin ikinci İzleme Ziyareti ve Toplantısı Gerçekleşti

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve 4 Eylül 2014 tarihinde başlayan Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) Projesinin, GEKA uzmanları tarafından ikinci izleme ziyareti ve toplantısı 28 Nisan 2015 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi C blok 206 nolu oda olan Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) Proje Ofisinde Değerlendirme Uzmanları Eray Yalçın, Mustafa İlhan, Proje Koordinatörü Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz, Proje Sekreteri Figen Emek’in katılımı ile gerçekleşti.

Proje İnşaat alanına tabelamız asılmıştır

Sözleşme No: TR32-14-YENİ2-0001 olan Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi(AİSYEM) Projesi'nin T.C Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2014 Yılı Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı Kapsamında desteklendiğinin belirtildiği, Proje İnşaat alanına tabelamız asılmıştır.